Taushetsplikt i praksisperioder

Publisert 2019

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om taushetsplikt i forbindelse med praksisperioder.