Taushetsplikt i praksisperioder

Publisert 2019

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om taushetsplikt i forbindelse med praksisperioder.

Videoen med tegnspråktolk: Taushetsplikt i praksisperioder - med tegnspråktolk