Tagget med ub veiledning

Husketeknikker

1.545 views 9. mai 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.

Hvorfor bruke og vise til kilder

2.488 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

7.962 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

1.662 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.706 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.782 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

1.461 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.680 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.580 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Søketeknikk: feltsøk

2.618 views 2. mai 2017

Forklarer hva et feltsøk er og hvordan du kan bruke det når du søker. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Søketeknikk: trunkering

3.658 views 2. mai 2017

Forklarer hva trunkering er og hvordan du kan bruke det når du søker. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Fra tema til gode søkeord

3.441 views 2. mai 2017

Tenk først – søk etterpå! Gode tips til hvordan du du kan gå fra en problemstilling eller et tema til smarte søkeord som fører fram til kildene du trenger. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)