Tips til studieteknikk

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.