Tagget med informasjonskompetanse

Hvorfor bruke og vise til kilder

1.418 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

4.004 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

1.124 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.070 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.242 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Forskjeller i skolesystemer

1.021 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.086 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Fra tema til gode søkeord

2.188 views 2. mai 2017

Å søke i CINAHL1/2

2.288 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL 2/2

1.994 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Hva er en kilde?

3.034 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

817 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.