Hvordan lære seg pensum

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.