Utfordringer ved starten av studiet

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.