Kontakt med andre studenter

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.