Kontakt med andre studenter

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.