Tagget med tron inglar

2 av 5 - Gestaltveiledning

493 views 18. mai 2020

Publisert 2020 I denne første av fire videoer, gjennomfører Tron Inglar veiledning etter gestaltprinsipper. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den. Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.

3 av 5 - Reflekterende veiledning (kritisk orientert veiledning)

586 views 18. mai 2020

Publisert 2020 I denne andre videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på reflekterende veiledning. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den. Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.

4 av 5 - Rådgivning

309 views 18. mai 2020

Publisert 2020 I denne tredje videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på rådgivning. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den. Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.

5 av 5 - Mentoring - prosessorientert veiledning

450 views 18. mai 2020

Publisert 2020 I denne fjerde videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på mentoring. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den.Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.

1 av 5 - Innledning til karriereveiledning

365 views 18. mai 2020

Publisert 2020 Tron Inglar introduserer en læremiddelpakke i veiledning generelt og karriereveiledning spesielt. Læremiddelet består av fire eksempler på ulike veiledningsstrategier og en artikkel som omtaler strategiene. Han presenterer også seg selv og fokuspersonen, Sunniva. Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal...