2 av 5 - Gestaltveiledning

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

I denne første av fire videoer, gjennomfører Tron Inglar veiledning etter gestaltprinsipper.
Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den.
Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.