2 av 5 - Gestaltveiledning

Publisert 2020

I denne første av fire videoer, gjennomfører Tron Inglar veiledning etter gestaltprinsipper.

Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den.

Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.