4 av 5 - Rådgivning

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

I denne tredje videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på rådgivning.
Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den.
Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.