5 av 5 - Mentoring - prosessorientert veiledning

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

I denne fjerde videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på mentoring. 

Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den.

Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.