Tagget med veiledning

Zoom - mer enn nettmøter (kort)

295 views 13. januar 2021

Videoen viser flere funksjoner i Zoom enn standard undervisning og nettmøter.

Praksissjokket

1.262 views 8. januar 2021

Publisert 2018 Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten. Last den ned i mp3, hvis ønskelig.

Om veiledning i kunnskapsbasert praksis

240 views 4. august 2020

Publisert 2020 Kunnskapsbasert praksis kan ikke bare være en læringsaktivitet på skolen. Det må undervises i praksis og dermed knytte sammen teori og praksis, som Jonas Debesay sier i denne filmen. Videre oppmuntrer kontaktsykepleier Natalia Lund, studenter til å avholde en faglunsj om oppdateringer hvis de finner utdaterte prosedyrer.

Å veilede i evaluering

192 views 4. august 2020

Publisert 2020 Som praksisveileder stiller Julianne Kvernstuen fortløpende spørsmål for å avklare om studenten er bevisst på hvordan man jobber kunnskapsbasert for å holde seg faglig oppdatert.

5 av 5 - Mentoring - prosessorientert veiledning

450 views 18. mai 2020

Publisert 2020 I denne fjerde videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på mentoring. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den.Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.

Tilgang til artikler via Google Scholar

1.450 views 8. april 2020

Revidert 2020 Filmen viser hvordan du enkelt kobler Google Scholar til bibliotekets fulltekstabonnementer. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Finne artikkel i Oria

1.708 views 8. april 2020

Filmen viser hvordan du finner, får tilgang til og bestiller artikler gjennom bibliotekets katalog Oria. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Epistemonikos

344 views 24. mars 2020

Kort om hvordan å søke i databasen Epistemonikos. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Hvordan veileder du studentene?

850 views 4. september 2019

Praksislærere forteller om hvordan de veileder studentene.

Videreutdanning i pedagogisk veiledning

410 views 4. september 2019

Praksislærere forteller om fordelene med å ta videreutdanning i pedagogisk veiledning.