Tagget med veiledning

Zoom - mer enn nettmøter (kort)

260 views 13. januar 2021

Videoen viser flere funksjoner i Zoom enn standard undervisning og nettmøter.

Praksissjokket

1.220 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten. Last den ned i mp3, hvis ønskelig.

Om veiledning i kunnskapsbasert praksis

191 views 4. august 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel Kunnskapsbasert praksis kan ikke bare være en læringsaktivitet på skolen. Det må undervises i praksis og dermed knytte sammen teori og praksis, som Jonas Debesay sier i denne filmen. Videre oppmuntrer kontaktsykepleier Natalia Lund, studenter til å avholde en faglunsj om oppdateringer hvis de finner...

Å veilede i evaluering

160 views 4. august 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel Som praksisveileder stiller Julianne Kvernstuen fortløpende spørsmål for å avklare om studenten er bevisst på hvordan man jobber kunnskapsbasert for å holde seg faglig oppdatert.

5 av 5 - Mentoring - prosessorientert veiledning

388 views 18. mai 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel I denne fjerde videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på mentoring. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den. Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.

Finne artikkel i Oria

1.437 views 8. april 2020

Revidert 2023

Epistemonikos

271 views 24. mars 2020

Hvordan veileder du studentene?

743 views 4. september 2019

Praksislærere forteller om hvordan de veileder studentene.

Videreutdanning i pedagogisk veiledning

356 views 4. september 2019

Praksislærere forteller om fordelene med å ta videreutdanning i pedagogisk veiledning.