1 av 5 - Innledning til karriereveiledning

Publisert 2020

Tron Inglar introduserer en læremiddelpakke i veiledning generelt og karriereveiledning spesielt. Læremiddelet består av fire eksempler på ulike veiledningsstrategier og en artikkel som omtaler strategiene.

Han presenterer også seg selv og fokuspersonen, Sunniva.

Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.