Tagget med seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Møteforberedelse

742 views 16. desember 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) presenterer hvordan du forbereder et møte i Møte- og utvalgsmodulen i Public 360. Innledning Hvordan få rollen som utvalgssekretær Få oversikt over saker som er meldt opp til utvalget og sjekk at det er ferdig behandlet Hvordan klargjøre oppmeldte saker til sakslisten...

Publisering

530 views 10. desember 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du publiserer møtedokumentene for offentligheten. Innledning - hvilke dokumenter publiseres på OpenGov Hvordan publisere møtedokumenter Hvor finner jeg publiserte møtedokumenter

Gjennomføring av møte

559 views 10. desember 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du bruker møte og utvalgsmodulen i møtet. Innledning Registrering av oppmøte Skrive og lage referat med vedtak

Kom i gang med møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

915 views 28. november 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan ditt utvalg kan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public 360, som verktøy for møte og utvalgsadministrasjon. Utvalgssekretærrolle i P360 Få lagt inn ditt utvalg i modulen Hvordan legge til og administrere medlemmer Hvordan opprette møter

Søking i Public 360

1.356 views 9. april 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du søker i Public 360.

Innvilge et innsynskrav i Public 360

857 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du innvilger et innsynskrav i Public 360.

Tilpasning av skrivebordet i Public 360

692 views 26. mars 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du tilpasser grensesnittet i Public 360, tilpasset dine arbeidsoppgaver. Innledning Legg til og fjern skrivebordsfane Opprettelse av eget skrivebord Definer selv startsiden i Public Valgmuligheter for skrivebordsoppsett

Hvordan innvilge innsynskrav delvis i Public 360

943 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du delvis innvilger et innsynskrav i Public 360. Hvordan innvilge delvis innsyn i Public 360 Hvordan sladde .pdf-filer

Hvordan avvise innsynskrav i Public 360

639 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du avviser et innsynskrav i Public 360.

Dokumenter om studenter i Public 360

874 views 7. februar 2019

Publisert 2018 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om studenter ved OsloMet i Public 360.

Dokumenter om ansatte i Public 360

1.261 views 7. februar 2019

Publisert 2018 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet i Public 360.

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

611 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.