Tagget med seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

126 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.

Sett på en stedfortreder i Public 360

106 views 7. februar 2019

Få andre til å følge opp Public 360 for deg når du er på reise, eller har ferie.

Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

133 views 7. februar 2019

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

96 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Saker i Public 360

136 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

138 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

391 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Godkjenning og signering av brev i Public 360

91 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

192 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

96 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Førstehjelp for ledere i Public 360

232 views 25. oktober 2018

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Send brevet ditt til mottaker i Public 360

356 views 7. september 2018

Send brevet til mottaker ved å ekspedere det i Public 360.