Tagget med helge høivik

Welcome to PisaX

266 views 20. mars 2018

Helge Høivik gives an introduction to PisaX

Insights i EdX

358 views 9. mars 2018

Dosent Helge Høivik forteller om statistikkverktøyet Insights i nettkursplattformen EdX.

LæreVerkSted

683 views 17. mars 2017

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Teknologi og læringsopplevelser

772 views 10. mars 2017

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.038 views 10. mars 2017

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

638 views 8. mars 2017

Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Bildeannotering i praksis

352 views 3. juni 2015

Basic formats

486 views 15. april 2015