Aksjonslæring

Kort introduksjon til hva aksjonslæring er. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/