LæreVerkSted

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.