Korte tips om korte undervisningsvideoer

Publisert 2020

Dosent i e-læring, Helge Høivik, snakker om hovedpunkter å ta hensyn til når du lager korte undervisningsvideoer.