Tagget med covid-19

SAMSVAR-webinar: Dette har pandemien avdekket om sosial ulikhet

41 views 29. oktober 2020

Pandemien har ført mange ut i arbeidsledighet og økonomiske vansker, men for mange var disse problemene allerede en del av livet. Det er ikke tilfeldig hvem som er hardest rammet av koronapandemien. Faktorer som sosial ulikhet i utdanning og inntekt, helse, arbeidsforhold og boforhold påvirker både sykelighet og dødelighet av Covid-19. Disse...

Når skal man utføre håndhygiene

16.029 views 3. juli 2020

I denne filmen forklares det når man bør utføre håndhygiene.

Hånddesinfeksjon

16.036 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført hånddesinfeksjon, med forklarende tekst.

Håndvask

16.138 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.

Hvordan smitte sprer seg

16.506 views 3. juli 2020

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken viser gjennom animasjoner og forteller hvordan smitte kan spre seg via dråpe- og kontaktsmitte.