Lunsjpåfyll: Koronaens konsekvenser - en samtale med Finn Skårderud

OsloMet inviterer til en samtale med forfatter, psykiater og professor Finn Skårderud.

Hva gjør det med oss at virkeligheten brått har endret koreografi grunnet en pandemi? Hva gjør det med oss å være henstilt til avstand? Vi møtes via skjermer, men får ikke blikkontakt og fem sanser har blitt redusert til to i de digitale menneskemøtene.

Ironisk nok, men ikke desto mindre hjertelig, inviteres det til en digital samtale om spørsmålene over.

Samtalepartner er Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet.