Strategi, handlingsplaner og forankring i egen organisasjon

Dette foredraget ble holdt under et seminar for forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

Her forteller prosjektleder og forsker, Kristin Reichborn-Kjennerud, om datainnsamlingen og funn som hittil har blitt gjort i prosjektet.