Skikkethetsvurdering for praksisfeltet på lærerutdanningene

Video for dem som følger opp studenter som er ute i praksis ved lærerutdanninngen på OsloMet.