Tagget med skikkethet

Psykiske plager og lidelser -og skikkethet i praksis

67 views 15. april 2024

Camilla Midtbøen Røkke og Nayén Bacci Myhrvold snakker om ting man bør vite om som student og praksislærer i forbindelse med skikkethet.

Skikkethetsvurdering for praksisfeltet på lærerutdanningene

143 views 6. mars 2023

Video for dem som følger opp studenter som er ute i praksis ved lærerutdanninngen på OsloMet.

Skikkethetsvurdering for sykepleiestudenter

178 views 9. februar 2023

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, snakker om hva det vil si å være skikket for sykepleierutdanningen.

Saksgang i skikkethetsvurdering

194 views 30. august 2022

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, forteller hvordan skikkethetsvurderings-saker håndteres ved OsloMet.