Tagget med praksisfeltet

Skikkethetsvurdering for praksisfeltet på lærerutdanningene

124 views 6. mars 2023

Video for dem som følger opp studenter som er ute i praksis ved lærerutdanninngen på OsloMet.