SAMSVAR-webinar: På tide å snakke om borgerlønn?

Nedstengingen av Norge i forbindelse med koronaepidemien har vært og er utfordrende for så vel arbeidsgivere som arbeidstakere med permisjoner og oppsigelser. 
Parallelt opplever personer med funksjonsnedsettelser, innvandrere og ungdom - grupper som fra før av sliter med å få seg jobb, at situasjonen er blitt enda verre. 
Borgerlønn, garantiinntekt eller samfunnslønn – kjært barn har mange navn. Dette er fellesbetegnelser for en ordning som skal sørge for en garantert inntekt til alle borgere i landet. Ideen er gammel men har vist seg å være levedyktig helt fram til i dag. 
På seminaret spør vi om tiden nå er inne for å ta diskusjonen om borgerlønn på alvor?

Innlederne på programmet er.
1 - Aksel Braanen Sterri, stipendiat ved UiO og samfunnsdebattant, som i disse dager er aktuell med artikkelen: Heller velferdsstat enn borgerlønn (Norsk filosofisk tidsskrift)

2 - Axel West Pedersen, professor ved OsloMet - med innlegget: «Borgerlønn light. Et forslag inspirert av det finske borgerlønnseksperimentet»

Kommentarer fra:

3 - Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder av Oslo Høyre,  

4 - Kristoffer Robin Haug, MDG, fylkesråd kollektiv Viken og helsepolitisk talsperson,

5 - Ann-Helén Bay, professor ved OsloMet.

Ordstyrer: Ingvild Straume, seksjonssjef, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling, OsloMet