SAMSVAR: Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier

Det er liten tvil om at norske barn i gjennomsnitt har det bedre enn barn i de fleste andre land i verden. Likevel er det slik at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier øker. Særlig har det vært knyttet bekymringer til den økende andelen barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt med risiko for fattigdom.

Utgangspunktet for dette Samsvar-seminaret er et oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementet der forskere fra OsloMet har samlet, systematisert og vurdert norsk, nordisk og internasjonal forskning om muligheter og hindringer for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hovedvekten er lagt på forskning som er relevant for norske forhold.

 1. Velkommen ved Iver Neumann, direktør for NOVA
 2. Linda Hofstad Helleland, Barne- og likestillingsminister, åpner seminaret.
 3. Ordstyrer: Mira Aaboen Sletten, forsker NOVA ved OsloMet introduserer seminaret
 4. Christer Hyggen, forsker og prosjektleder ved NOVA: Hva vet vi egentlig om barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier?
 5. Ingar Brattbakk, forsker ved AFI: Nabolagets og boforholds betydning for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier
 6. Christer Hyggen - igjen
 7. Kommentarer fra:
  1. Mona Sandbæk, professor emerita i sosialt arbeid, OsloMet
  2. Reinert Mithassel, seksjonsleder for Deichman Biblo Tøyen (barnebiblioteket)
  3. Paneldiskusjon hvor innledere, kommentatorer og i tillegg Sifo forsker Elling Borgeraas vil delta.