SAMSVAR: Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier

Det er liten tvil om at norske barn i gjennomsnitt har det bedre enn barn i de fleste andre land i verden. Likevel er det slik at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier øker. Særlig har det vært knyttet bekymringer til den økende andelen barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt med risiko for fattigdom.

Utgangspunktet for dette Samsvar-seminaret er et oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementet der forskere fra OsloMet har samlet, systematisert og vurdert norsk, nordisk og internasjonal forskning om muligheter og hindringer for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hovedvekten er lagt på forskning som er relevant for norske forhold.

1 - Velkommen ved Iver Neumann, direktør for NOVA
2 - Linda Hofstad Helleland, Barne- og likestillingsminister, åpner seminaret.    
3 - Ordstyrer: Mira Aaboen Sletten, forsker NOVA ved OsloMet introduserer seminaret
4 - Christer Hyggen, forsker og prosjektleder ved NOVA: Hva vet vi egentlig om barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier?
5 - Ingar Brattbakk, forsker ved AFI: Nabolagets og boforholds betydning for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier
6 - Christer Hyggen - igjen
Kommentarer fra:
7 - Mona Sandbæk, professor emerita i sosialt arbeid, OsloMet
8 - Reinert Mithassel, seksjonsleder for Deichman Biblo Tøyen (barnebiblioteket)
9 - Paneldiskusjon hvor innledere, kommentatorer og i tillegg Sifo forsker Elling Borgeraas vil delta.