SAMSVAR: Kunnskapsbasert praksis i NAV

Publisert 2019

Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv

I dette SAMSVAR - seminaret presenteres et knippe forskningsprosjekter som på ulike vis tar for seg innovasjon i NAV, og inviterer til debatt rundt hvordan NAV kan drive kunnskapsbasert praksis - og dermed få flere i arbeid.

  1. Introduksjon ved ordstyrer Amy Østertun Geirdal, professor SAM
  2. Knut Fossestøl: NAV i en ny tid. Har NAV-kontorene fått et fantastisk mulighetsrom, eller en umulig oppgave?
  3. Ira Malmberg-Heimonen og Anne Grete Tøge: Helhetlig Oppfølging av Lavinntektsfamilier (HOLF): en klynge-randomisert evaluering
  4. Eric Breit: Evaluering av en innovasjonsmodell for utvikling av kunnskapsbasert praksis:“Praksis-og kunnskapsutvikling i NAV-kontor”

Kommentatorer:

  1. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV
  2. Jorunn Vindegg, studieleder bachelorstudiet i sosialfag og leder av forskningsgruppen Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsutvikling