SAM - Samfunnsfag

Utvekslingsopphold i Australia

789 views 7. februar 2017

Studentene Anna Meling Brynie og Anna Skar forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudenter for ett semester i Adelaide, Australia.

Utvekslingsopphold i Danmark

454 views 30. januar 2017

Student Mirjam Berge Gregersen forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Danmark.