Hvorfor har vi ikke minstelønn i Norge?

Professor Rune Halvorsen forklarer hvorfor vi ikke har lovfestet minstelønn i Norge.