SAM - Samfunnsfag

Teknologi og møter

113 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Det flerspråklige bibliotek

19 views 11. oktober 2019

Videoen viser tilbudene fra "Det flerspråklige bibliotek" ved Nasjonalbiblioteket.

The Public Sphere and Public Libraries

102 views 23. august 2019

Assistant Professor at iSchool, University of Tsukuba in Japan, Masanori "Masa" Koizumi, talks about the public sphere and public libraries.

#3 Offentlighet og møteplass

52 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#5 Markedsføring og publikumsutvikling

46 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#1 Hva er et bibliotek i dag?

60 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#2 Samfunnsmandatet

40 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#4 Den ideelle biblioteksjef

41 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

74 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

440 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

338 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Capitalizing vs Expensing

56 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.