Oppdeling av kontrakt og kartlegging av lokale leverandører

I videoen forteller Elisabeth Sandnes fra DFØ om hvordan innkjøpsavdelinger kan etterspørre varer i sesong og etterspørre ønsket kvalitet.
Mindre leverandører har bare varer deler av sesongen, men det bør ikke være noe problem så lenge det ikke står i avtalen at man må kjøpe hele året fram dem.
Kommuner må vurdere om det alltid er hensiktsmessig å inngå i store innkjøps samarbeid. Det kan være ulikt hva man ønsker å kjøpe inn lokalt.
Noen avtaler kan kommunene inngå selv. Kommuner og offentlige organisasjoner kan dele opp kontrakt.
Kontraktene kan deles opp på produktnivå, geografisk og etter enheter i kommunen. I Agder har man laget regioner.
NRK Oslo og NRK Troms trenger ikke ha samme avtale for innkjøp av brød. Det gjør det vanskelig å kjøpe brød lokalt og ferskt.
Man kan også ha parallelle avtaler. Avtalene trenger ikke å være eksklusive.