Tagget med lokalmat i sesong

Oppdeling av kontrakt og kartlegging av lokale leverandører

160 views 10. november 2023

I videoen forteller Elisabeth Sandnes fra DFØ om hvordan innkjøpsavdelinger kan etterspørre varer i sesong og etterspørre ønsket kvalitet. Mindre leverandører har bare varer deler av sesongen, men det bør ikke være noe problem så lenge det ikke står i avtalen at man må kjøpe hele året fram dem. Kommuner må vurdere om det alltid er...