NVH - Naturvitenskapelige helsefag

Prostatakreft 2

120 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

109 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom

Generelt om kreft

111 views 10. mars 2023

Kreft er ikke èn sykdom, man et samlebegrep om mange sykdommer. Her gis en introduksjon til kreft, inkludert noen sentrale begreper

Metastasering

112 views 10. mars 2023

Kreftsykdommer har en evne til å spre seg i kroppen. Her gis en innføring spredningsmønster ved kreftsykdommer

Lungekreft 2

110 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i behandling, prognose og senskader ved lungekreft

Lungekreft 1

120 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og utredning ved lungekreft

Klassifisering av kreft

119 views 10. mars 2023

Hvordan man klassifiserer kreft med en innføring i TNM-systemet, og hvorfor klassifisering av kreft er viktig

Hva er kreft

129 views 10. mars 2023

Hva som kjennetegner kreftsykdommer, samt introduksjon av flere sentrale begreper.

Kreftepidemiologi

123 views 10. mars 2023

I Norge er det Kreftregisteret som har ansvar for kreftstatistikken, og her gis noen eksempler på epidemiologi fra denne

Risikofaktorer for kreft

125 views 10. mars 2023

Noen kreftsykdommer kan til en viss grad forebygges. Her gis en innføring i risikofaktorer for utvikling av kreftsykdom

Metastatisk kreft

119 views 10. mars 2023

Lotte Rogg gir en innføring i symptomer og behandling av metastatisk kreft

Screening for kreft

101 views 10. mars 2023

I Norge har vi flere offentlig finansierte og organiserte massundersøkelsesprogram for kreft. Her gis en introduksjon til disse