NVH - Naturvitenskapelige helsefag

7 av 17: Utvikling 3 til 18 år

264 views 19. oktober 2022

Dette er syvende film i en forelesningsrekke om barneradiografi som inngår i læreverket "Barneradiografi" på OsloMetX. Denne filmen handler om barns utvikling og evne til samarbeid, og hva man som radiograf bør tenke på når man har pasienter i aldersgruppen 3-5 år og 6-17 år. Underviser er barneradiograf Bente Lagesen ved Rikshospitalet.

6 av 17: 6 måneder til 3 år

257 views 19. oktober 2022

Dette er sjette film i en forelesningsrekke om barneradiografi som inngår i læreverket "Barneradiografi" på OsloMetX. Denne filmen handler om barns utvikling og evne til samarbeid, og hva man som radiograf bør tenke på når man har pasienter i aldersgruppen 6 måneder til 3 år. Underviser er barneradiograf Bente Lagesen ved Rikshospitalet.

5 av 17: Nyfødt til 6måneder

268 views 19. oktober 2022

Dette er femte film i en forelesningsrekke om barneradiografi som inngår i læreverket "Barneradiografi" på OsloMetX. Denne filmen handler om barns utvikling og hva man som radiograf bør tenke på når man har pasienter i aldersgruppen 0 - 6. måneder. Underviser er Barneradiograf Bente Lagesen ved Rikshospitalet.

1 av 17: Organisering av barneradiografi

295 views 19. oktober 2022

Dette er første film i en forelesningsrekke om barneradiografi som inngår i læreverket "Barneradiografi" på OsloMetX. Denne filmen tar for seg hvordan barnerøntgen kan være organisert. Underviser er barneradiograf Bente Lagesen ved Rikshospitalet.

Bioingeniørdagen 2022

305 views 19. april 2022

Siden 2020 har ordet «bioingeniør» til stadighet dukket opp i media, men hva er egentlig en bioingeniør? Hvilken rolle har de egentlig i helsetjenesten? Hvilken rolle har de i forskning og utviklingen av diagnostikk, behandling og prognose av sykdommer. Program11.00: Velkommen v/rektor Christen Krogh11.10: Da pandemien traff...

Major Histocompability Complex (MHC)

60 views 31. mars 2022

This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Intro to Immunology.

Complement System

69 views 31. mars 2022

This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Intro to Immunology.

Cytokines

57 views 30. mars 2022

This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Intro to Immunology.

Adaptive Immune System

85 views 29. mars 2022

This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Intro to Immunology.

Innate Immune System

62 views 29. mars 2022

This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Intro to Immunology.

Leukocytes

46 views 29. mars 2022

Understand the cells involved in our immune system! This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Intro to Immunology.

Acid Base Balance and Blood Gas Interpretation, part 5/8

75 views 25. mars 2022

This e-lecture is produced by Associate Professor David Jahanlu, and is part of the course Interpretation of Arterial Blood Gas.