Når er lokal mat også bærekraftig?

Mange kommuner som skal omstille seg til en mer bærekraftig hverdag må både fortolke og formidle hva sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft kan bety for dem lokalt. Samtidig må og er de forventet å ivareta lokale næringsinteresser. I noen kommuner er landbruk med stort fokus på kjøttproduksjon en sentral næring. Å stimulere til et rent plantebasert kosthold kan da være både utfordrende og upopulært, og ikke i tråd med lokale politiske interesser. De fleste matprodusentene har ikke en økologisk profil, og det må politiske virkemidler til å snu utviklingen i den retningen. Offentlige innkjøp kan være ett slikt virkemiddel. Spørsmålet vi stiller i dag er om det å kjøpe lokalt også kan være bærekraftig, og hvilke kriterier som må være til stede for at lokalt også er bærekraftig.

I dette samarbeidsmøtet deler først Ragnhild Godal, rådgiver ved Distriktssenteret sine tanker om hvordan kommuner kan jobbe mot mer bærekraftige lokalsamfunn

Selve møtet tar utgangspunkt i Østre Toten kommune sine utfordringer med å kjøpe lokalt og bærekraftig. DFØ, NMBU, Kjøp Bærekraftig prosjektet og også KDU diskuterer når det å kjøpe lokalt også betyr å kjøpe bærekraftig.