Lokal kompetanseutvikling

Velkommen til denne informasjonsfilmen som handler om OsloMet, ved lærerutdanningene, som samarbeidspartner for deg i lokal kompetanseutvikling i tilskuddsordningene.

Send e-post til oss, så. tar vi kontakt med deg:

lokalkompetanseutvikling@oslomet.no

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!