Kjøp bærekraftig webinar 28.01.2021

Dette webinaret ble holdt i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

I dette webinaret informerer prosjektleder Kristin Reichborn-Kjennerud fra OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning deltakere om hva prosjektet går ut på og de ulike aktivitetene. Deretter forteller Professor Nico Groenendijk fra OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning om hva bærekraft er og hvordan det defineres i prosjektet. Han snakker også om hva som hindrer og fremmer bærekraft i innkjøp og hva det vil si å være en moden innkjøpsfunksjon.