Kjøp Bærekraftig webinar 04.11.2020

Dette webinaret ble holdt i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

Presentasjonene i dette webinaret ble hold av prosjektleder Kristin Reichborn-Kjennerud og professor Nico Groenendijk begge fra OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Innovasjon og virksomhetsutvikling. Kristin ga en kort oppsummering av prosjektet og dets formål, mens Nico oppsummerte informasjonen som ble samlet inn fra samtaler med prosjektets deltakere. Til slutt redegjør Professor dr. juris Finn Arnesen fra UiO: Senter for europarett, det juridiske fakultet, de rettslige rammene som prosjektet må forholde seg til.