Kjøkkentjenesten. Matomsorg og glede i Grimstad kommune

Dette foredraget er en del av seminaret som ble holdt 9.–10. mars 2022 i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

Her forteller kjøkkensjef og enhetsleder I Grimstad commune, Harald Birkenes, om hvordan de jobber med leverandørdialog i Grimstad.