Hva innebærer bærekraft for en kjøttproduserende kommune?

Dette foredraget er en del av seminaret som ble holdt 9.–10. mars 2022 i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

I denne videoen forteller Inger Lise Willerud, klima og miljørådgiver i Østre Toten, om hvordan Østre Toten kommune jobber med bærekraft innen innkjøp av mat og cateringtjenester, og hvilke utfordringer de har. Sigrid Vigdisdatter Berg, prosjektkoordinator innen klimavennlige anskaffelser forteller om tilsvarende arbeid og utfordringer i Bodø kommune. Til slutt settes det i gang en diskusjon om hvordan man kan redusere klimagassutslipp fra mat servert på sykehjem og for de eldre hjemme.