Et eksempel innen anvendelse

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

I denne filmen gir Julianne Kvernstuen et eksempel på hvordan vaner kan være en barriere mot å anvende ny kunnskap i praksis.