Et eksempel innen anvendelse

Publisert 2020

I denne filmen gir Julianne Kvernstuen et eksempel på hvordan vaner kan være en barriere mot å anvende ny kunnskap i praksis.