Det funker faktisk å jobbe sammen

Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid.
Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF.

Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike utdanninger ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet.