Bærekraftige måltider i offentlige kjøkken

Dette foredraget er en del av seminaret som ble holdt 9.–10. mars 2022 i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

Her forteller Marte von Krogh og Hanne Ringstrøm om veiledningstjenesten Matvalget, om Debio og om bærekraftige måltider i offentlig sektor. De fokuserer spesielt på arbeidet de gjør i Viken fylkeskommune gjennom Matvalget.