4/4 INTEGRATE-konferansen 2022

Hvordan møter andre land samfunns- og forskningsutfordringene? To medlemmer av INTEGRATEs internasjonale ekspertpanel innleder om erfaringer fra Danmark og Nederland:

Lokal innovasjon i arbeids- og velferdstjenester – kunnskapsproduksjon i samarbeid med praksisfeltet. Flemming Larsen, professor ved University of Aalborg, og forskningsleder ved CUBB - Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser

Implementing person-centered and integrated care and welfare in highly dynamic environment. Mirella Minkman, CEO ved Vilans Research & Innovation, Utrecht og professor ved TIAS School for business and society, University of Tilburg

Avsluttende ord ved professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl