4 av 8 - Ungdatakonferansen 2022 - Familie og utdanning

1 - En videosnutt med intervjuer av ungdom
2 - Konferansier Linn Stalsberg introduserer Familie og utdanning
3 - Digitalt foreldreskap fra et risikoperspektiv
      Khalid Ezat Azam , Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
4 - Digitalisering i skolen: Sentrale dilemmaer
      Marte Blikstad Balas , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
5 - E-sport som utdanningsvei –
      Stian Overå , KORUS Øst