4 av 4 Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 4 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018.

  1. Start
  2. En samtale med Arve Hjelseth, NTNU, Marlene Persson NOVA v/OsloMet, Magne Brekke, Oslo idrettskrets og Mads Andreassen, Norges idrettsforbund
  3. Konferansen avsluttes av Guro Ødegård, Nova