2/4 INTEGRATE-konferansen 2022

Lansering av antologien «Samhandling og inkludering i arbeidslivet» (cappelendamm.no):

Hvorfor er antologien relevant og viktig? ved redaktørene førsteamanuensis Therese Saltkjel, førsteamanuensis Chris Rønningstad og postdoktor Mette Sønderskov.

Hvordan lykkes med å implementere en praksis som krever samhandling mellom sektorer? Erfaringer fra Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge ved stipendiat Line Fossum Skogstad.

Samhandling på ulike premisser? Brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger ved førsteamanuensis Ariana Guilherme Fernandes

Utvikling av inkluderingskompetanse i NAV og på arbeidsplass ved forsker 2 Øystein Spjelkavik

Integrerte tjenester med sosiale entreprenører? Erfaringer fra samarbeid mellom sosiale entreprenører og NAV ved professor Eric Breit.