2 - Hva kan lærere gjøre for å få kunnskap om elevens lesing?

«Det elevene gjør når de leser er en forlengelse av hvordan de opplever seg selv og det å gå på skole» sier Vigdis Refsahl i denne episoden, som handler om hvordan alle lærere må følge med på sine elever når det kommer til lesing og læring. Hun snakker om leseprøver, kartlegging av leseferdigheter og samtaler om lesing mellom lærer og elev. Lærersamarbeid og betydningen av samordning av kunnskapen om elevens lesing er her avgjørende.

Leseopplæring for nyankomne unge og voksne

NAFO presenterer her seks undervisningsfilmer om lesing, som er laget i samarbeid med Vigdis Refsahl, for lærere på ungdomstrinnet, videregående opplæring og voksenopplæringen.