2 av 2 Ungdatakonferansen 2019

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2019

Kjønnsdelt fritid

  1. Ungdoms kjønnsdelte fritid ved Ingunn Eriksen, NOVA ved OsloMet
  2. Kjønn og gaming ved Stian Overå, Kompetansesenter rus – region øst
  3. Digital fritid – kjønnsforskjeller i skreddersydd markedsføring og ungdoms erfaringer ved
  4. Kamilla Steinnes og Helene Teigen, SIFO ved OsloMet

Det bekymra blikket

  1. Kjønnsforskjeller i psykisk helse ved Tilmann von Soest, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
  2. Kjønn og bekymring for minoritetsnorsk ungdom ved Monika Grønli Rosten, NOVA ved OsloMet
  3. Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet ved Kristin Engh Førde, senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo
  4. Generasjon prestasjon ved Ole Jacob Madsen, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Paneldebatt

En samtale mellom innlederne Ole Jacob Madsen, Harriet Bjerrum Nilsen, Mira Aaboen Sletten, og Kristoffer Vogt, Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, om aktuelle temaer knyttet til kjønn i ungdomstida.