2 av 2 Ungdatakonferansen 2019

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2019


Kjønnsdelt fritid

1 - Ungdoms kjønnsdelte fritid ved Ingunn Eriksen, NOVA ved OsloMet

2 - Kjønn og gaming ved Stian Overå, Kompetansesenter rus – region øst

3 - Digital fritid – kjønnsforskjeller i skreddersydd markedsføring og ungdoms erfaringer ved 

       Kamilla Steinnes og Helene Teigen, SIFO ved OsloMet 


Det bekymra blikket
4 - Kjønnsforskjeller i psykisk helse ved Tilmann von Soest, 

      Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
5 - Kjønn og bekymring for minoritetsnorsk ungdom ved Monika Grønli Rosten, 

      NOVA ved OsloMet
6 - Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet ved Kristin Engh Førde, 

      Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo
7 - Generasjon prestasjon ved Ole Jacob Madsen, 

      Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

8 - Paneldebatt
       En samtale mellom innlederne Ole Jacob Madsen, Harriet Bjerrum Nilsen, 

        Mira Aaboen Sletten, og Kristoffer Vogt, Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, 

         om aktuelle temaer knyttet til kjønn i ungdomstida.