1 av 8 - Ungdatakonferansen 2021 - Tjuvstart med intervjuer

Marianne Tveit intervjuer:

  • Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret
  • Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
  • Thea Juell, Ungdom og Fritid

Årets Ungdatakonferanse vil gi et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det skal handle om noen tydelige tendenser – som krav til prestasjon, nye politiske strømninger og det digitale livet. Samtidig vil vi vise fram kompleksiteten. En viktig lærdom er at pandemien har truffet ungdom ulikt. Ungdom har forskjellig utgangspunkt, foreldre med ulike ressurser og de vokser opp i lokalsamfunn med helt ulike særpreg. Dette har betydning for hvordan de møter samtiden og hvordan samtiden preger dem.