1 av 2 Ungdatakonferansen 2019

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

På Ungdatakonferansen 2019 presenteres ny forskning om kjønn i ungdomstida. Hvilke muligheter, rammer og normer påvirker unges liv?

Mens felleskap på tvers av kjønn er et grunnprinsipp i skolen, er barn og unges fritid svært kjønnsdelt. I hvilken grad er skolen en arena som fremmer likestilling? Hvordan oppstår kjønnsforskjeller i skolen? Og hvilke ulike erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaen?

Mens psykiske helseplager og sosial kontroll ofte blir knyttet til unge jenter, blir radikalisering og gjengvold utelukkende knyttet til gutter. Hva betyr kjønn for vårt blikk på ungdoms problemer og utfordringer? Og hvorfor er vår bekymring for jenter og gutter så ulik?

Del 1 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2019

1 - En prat før Ungdatakonferansen 2019

 1. Frida Søfting (OsloMet) intervjuer statssekretær Jan-ChristianKolstø fra Kulturdepartementet
 2. Markus Haraldsvik, Nina Waaler og Mira Aaboen Sletten om ungdom og kjønn, forskning og likestilling

Start

 1. Åpning ved Jan Christian Kolstø, statssekretær Kulturdepartementet.
 2. Velkommen ved Nina Waaler, prorektor for utdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.
 3. Introduksjon ved konferansier Linn Stalsberg.

Ungdom og kjønn

 1. Ungdom, kjønn og kropp i senmoderniteten ved Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.
 2. Kjønn i ungdomstida sett fra Ungdata ved Mira Aaboen Sletten, NOVA ved OsloMet.
 3. Kjønn i skolen
 4. Kjønn og seksualitet i klasserommet - læreplanens føringer ved Åse Røthing, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet.
 5. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner ved Martin Flatø, Folkehelseinstituttet.
 6. Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg ved Liza Reisel, CORE ved Institutt for samfunnsforskning.